Loader

Prodej stavebního pozemku p. č. 769/268 o výměře 717 m²

Údaje o aukci

Název aukce: Prodej stavebního pozemku p. č. 769/268 o výměře 717 m²
Popis: Předmětem aukce je pozemek určený k zastavění rodinným domem o výměře 717 m² v k. ú. Velká Ledhuje.
Identifikátor: 8431924750

Elektronická aukční vyhláška

Organizátor

Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují 1
Česká Republika

Zodpovědná osoba

Bc. Hana Plná
Email: plna@policenm.cz
Tel: +420 778 498 154

Informace o aukci

Stav aukce: Ukončená
Druh aukce: Anglická
Kategorie: Stavební pozemek
Předmět aukce:
Odhadní cena 1 649 100 Kč
Nejnižší podání: 1 075 500 Kč
Datum konání aukce: 8.6.2023
Čas konání aukce: 18:00 - 18:30

Úhrada aukční jistiny

Aukční jistota: 50 000 Kč
Bank. účet: 8798624002/5500
Variabilní symbol: 8431924750
Specifický symbol: Unikátní identifikátor účastníka

Aukční jistota musí být na účet organizátora uhrazena nejpozději do 16 hodin předchozího dne před konáním aukce. Úhrada aukční jistoty je podmínkou účasti v aukci.

Stav aukce: Ukončená

Vydraženo

Nejvyšší podání 1 145 500 Kč učinil účastník mhe3w

Čas ukončení aukce

8.6.2023 18:34:11

Aukční síň

Detail aukční položky

Katastrální území: Velká Ledhuje
Výměra: 717 m²
Organizovaná prohlídka: Ne, nemovitost je volně přístupná

Popis

Předmětem aukce je pozemek p. č. 769/268 o výměře 717m2 v katastrálním území Velká Ledhuje. Pozemek se nachází v nově vznikající lokalitě „ulice Větrná“. V rámci dané stavební lokality vzniklo celkem 16 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.  Lokalita se nachází v klidné části města, v docházkové vzdálenosti do centra města i přírody. V blízkosti lokality sídlí drobné provozovny (montáž termostatů, krytý chov drůbeže, šicí dílny).

Dopravní a technická infrastruktura bude v dané lokalitě vybudována do konce roku 2023.  Výstavba rodinných domů musí být v souladu s vydaným Územním rozhodnutím č. j. MUPO/2022/1411/KOZ/3 ze dne 30. 3. 2022. Územní rozhodnutí je společně s koordinační situací a situací se zákresem regulace staveb RD uvedeno v dokumentech této aukce.

Informace o městě, ve kterém se pozemek nachází:

Ve městě jsou dvě mateřské školy, jedna škola základní, dále základní umělecká škola. Je zde také knihovna, divadlo s kinem, několik dětských hřišť a sportovišť, zdravotní středisko, terénní pečovatelská služba. Ve městě působí několik spolků a organizací věnující se sportu, kultuře, mládeži a seniorům. Ve městě je zajištěna dopravní obslužnost. Více informací najdete na stránkách organizátora aukce www.policenm.cz .